Spaarkaart

De Medicamelle-spaarkaart


Tot 2013 beloonden de Medicamelle-leden de trouw van hun patiënten met een getrouwheidskorting die bekomen kon worden op voorlegging van de tijdens een kalenderjaar verzamelde kastickets.  Dit systeem bleek finaal noch boekhoudkundig, noch administratief, noch ecologisch ideaal.


Om aan de vele besognes die met het oude systeem gepaard gingen het hoofd te bieden werd in 2013 de Medicamelle-spaarkaart geïntroduceerd.  Hierdoor kan de patiënt door het bij elke aankoop eenvoudig tonen van zijn spaarkaart  zijn getrouwheidskorting in de officina waar hij zijn aankoop doet opbouwen.   Het totaal van het aldus opgebouwde saldo kan de patiênt vervolgens aflezen op elk kasticket dat hij verkrijgt na aankoop.  Wanneer het opgebouwde saldo vijf euro (of meer) bedraagt kan de patiënt ervoor kiezen een volgende aankoop (deels) te betalen met zijn opgebouwde korting.

Het bedrag van de verworven getrouwheidskorting per aankoop wordt automatisch door de beheerssoftware van de officina berekend en houdt o.a. rekening met het al dan niet terugbetaalde karakter van de aangekochte producten.  De genoten korting betreft dus geen wiskundig lineaire functie maar kan verschillen van product tot product : aldus zal een duur product niet noodzakelijk een groot kortingsbedrag genereren ; de marge op (heel) dure geneesmiddelen blijkt immers heel vaak bijzonder klein te zijn.  Om redenen van veiligheid en administratieve eenvoud wordt het bedrag van de verworven getrouwheidskorting nooit in geld uitbetaald.  Het volledig juridisch kader van de Medicamelle-spaarkaart kan u hier lezen.


Is mijn Medicamelle-spaarkaart veilig ?


Bij de ontwikkeling van de Medicamelle-spaarkaart stond de bescherming van de privacy van de patiënt voorop.  De Medicamelle-spaarkaart bevat geen enkel persoonsgegeven en geen medische of commerciële informatie.  Hoewel geldig in alle officina's van het Medicamelle-verband laat de kaart uw apotheker evenmin toe  na te gaan wat u in een andere officina van Medicamelle aankocht.  De kaart is per officina wél gekoppeld aan uw identiteit en daarom persoonlijk. 


Wil u - bij verlies of diefstal bvb. - vermijden dat iemand anders met uw opgespaarde getrouwheidskorting aan de haal gaat is het dus wel noodzakelijk het verlies van de kaart zo vlug als mogelijk te melden aan uw apotheker.  De "verloren" kaart wordt dan ongeldig gemaakt ; een bestaand tegoed kan op dat ogenblik ook worden overgezet op een nieuwe kaart.  Het is - om redenen van privacy en medisch beroepsgeheim -  niet mogelijk om een gezinskaart uit te geven.  Elke gezinslid heeft evident wel recht op zijn eigen kaart.